Než začneme číst – III2-1

Autor: Mgr. Tereza Chaloupková
Soubor k anotaci: Než začneme číst (.pdf, 0.26 MB)

Materiál obsahuje 20 pracovních listů pro předslabikářové období v 1. ročníku. Žáci zde procvičují zrakovou percepci – co přibylo, co ubylo, hledání rozdílů, barvy, pojmy velký/malý, pojmy první/prostřední/poslední, pojmy před/za/hned před/hned za, prostorovou orientaci, sluchovou percepci, pravo – levou orientaci, analyticko-syntetickou činnost nebo rozdělování slov na slabiky, rozlišování krátkých a dlouhých slabik.

Označení Název Ročník Soubor
III2-1-01 Co do řady nepatří 1 1. ročník Co do řady nepatří 1 (.pdf, 0.56 MB)
III2-1-02 Co do řady nepatří 2 1. ročník Co do řady nepatří 2 (.pdf, 0.56 MB)
III2-1-03 Hledej rozdíly 1 1. ročník Hledej rozdíly 1 (.pdf, 0.57 MB)
III2-1-04 Hledej rozdíly 2 1. ročník Hledej rozdíly 2 (.pdf, 0.57 MB)
III2-1-05 Čti obrázky 1. ročník Čti obrázky (.pdf, 0.6 MB)
III2-1-06 Zvířátka nahoře a dole 1. ročník Zvířátka nahoře a dole (.pdf, 0.59 MB)
III2-1-07 Zvířátka vpravo a vlevo 1. ročník Zvířátka vpravo a vlevo (.pdf, 0.58 MB)
III2-1-08 Zvířátka v zástupu 1. ročník Zvířátka v zástupu (.pdf, 0.56 MB)
III2-1-09 Věci v tabulce 1. ročník Věci v tabulce (.pdf, 0.6 MB)
III2-1-10 Co přibylo a ubylo 1. ročník Co přibylo a ubylo (.pdf, 0.57 MB)
III2-1-11 Jaké hlásky slyšíš? 1. ročník Jaké hlásky slyšíš? (.pdf, 0.53 MB)
III2-1-12 Co slyšíš na začátku? 1. ročník Co slyšíš na začátku? (.pdf, 0.62 MB)
III2-1-13 Najdi dvojici 1 1. ročník Najdi dvojici 1 (.pdf, 0.57 MB)
III2-1-14 Najdi dvojici 2 1. ročník Najdi dvojici 2 (.pdf, 0.57 MB)
III2-1-15 Vybarvi ručičky 1 1. ročník Vybarvi ručičky 1 (.pdf, 0.57 MB)
III2-1-16 Vybarvi ručičky 2 1. ročník Vybarvi ručičky 2 (.pdf, 0.57 MB)
III2-1-17 Připoj správnou cihličku 1. ročník Připoj správnou cihličku (.pdf, 0.55 MB)
III2-1-18 Doplň cihličku 1. ročník Doplň cihličku (.pdf, 0.56 MB)
III2-1-19 Vybarvuj podle diktátu 1. ročník Vybarvuj podle diktátu (.pdf, 0.59 MB)
III2-1-20 Komu patří hračky? 1. ročník Komu patří hračky? (.pdf, 0.58 MB)

Copyright © 2023 ZŠ a MŠ Loučany – EU peníze školám