Hravá geometrie – IV2-2

Autor: Mgr. Zuzana Koláčková
Soubor k anotaci: Hravá geometrie (.pdf, 0.27 MB)

Materiál obsahuje 36 pracovních listů do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Žáci si procvičují rýsování bodů, přímek, úseček, kolmic, rovnoběžek, trojúhelníků, čtverce, obdélníku, kružnic, opakují si převody jednotek, výpočty obvodu a obsahu, poznávají základní geometrické tvary a tělesa

Označení Název Ročník Soubor
IV2-2-01 Geometrické tvary a tělesa 1 3. – 5. ročník Geometrické tvary a tělesa 1 (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-02 Převody jednotek 1 3. – 5. ročník Převody jednotek 1 (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-03 Tělesa 1 3. – 5. ročník Tělesa 1 (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-04 Geometrické tvary a tělesa 2 3. – 5. ročník Geometrické tvary a tělesa 2 (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-05 Tělesa 2 3. – 5. ročník Tělesa 2 (.pdf, 0.05 MB)
IV2-2-06 Základní geometrické tvary 3. – 5. ročník Základní geometrické tvary (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-07 Obvod obdélníku 3. – 5. ročník Obvod obdélníku (.pdf, 0.03 MB)
IV2-2-08 Krychle 3. – 5. ročník Krychle (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-09 Přímka, úsečka 3. – 5. ročník Přímka, úsečka (.pdf, 0.03 MB)
IV2-2-10 Obvod obdélníku 2 3. – 5. ročník Obvod obdélníku 2 (.pdf, 0.03 MB)
IV2-2-11 Trojúhelník 1 3. – 5. ročník Trojúhelník 1 (.pdf, 0.03 MB)
IV2-2-12 Čtverec, obdélník 1 3. – 5. ročník Čtverec, obdélník 1 (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-13 Tělesa 3 3. – 5. ročník Tělesa 3 (.pdf, 0.03 MB)
IV2-2-14 Geometrické tvary 1 3. – 5. ročník Geometrické tvary 1 (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-15 Geometrické tvary 2 3. – 5. ročník Geometrické tvary 2 (.pdf, 0.03 MB)
IV2-2-16 Převody jednotek 2 3. – 5. ročník Převody jednotek 2 (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-17 Tělesa 4 3. – 5. ročník Tělesa 4 (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-18 Obvod čtverce, obdélníku 3. – 5. ročník Obvod čtverce, obdélníku (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-19 Kolmice, rovnoběžky 3. – 5. ročník Kolmice, rovnoběžky (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-20 Průměry 3. – 5. ročník Průměry (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-21 Rovnoběžky 1 3. – 5. ročník Rovnoběžky 1 (.pdf, 0.2 MB)
IV2-2-22 Převody jednotek 3 3. – 5. ročník Převody jednotek 3 (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-23 Druhy čar 3. – 5. ročník Druhy čar (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-24 Osy souměrnosti 3. – 5. ročník Osy souměrnosti (.pdf, 0.03 MB)
IV2-2-25 Převody jednotek 4 3. – 5. ročník Převody jednotek 4 (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-26 Tělesa 3. – 5. ročník Tělesa (.pdf, 0.03 MB)
IV2-2-27 Obvod 3. – 5. ročník Obvod (.pdf, 0.03 MB)
IV2-2-28 Obsah 1 3. – 5. ročník Obsah 1 (.pdf, 0.03 MB)
IV2-2-29 Trojúhelník 2 3. – 5. ročník Trojúhelník 2 (.pdf, 0.25 MB)
IV2-2-30 Rovnoběžky 2 3. – 5. ročník Rovnoběžky 2 (.pdf, 0.25 MB)
IV2-2-31 Bod, přímka, úsečka 3. – 5. ročník Bod, přímka, úsečka (.pdf, 0.03 MB)
IV2-2-32 Povrch krychle 3. – 5. ročník Povrch krychle (.pdf, 0.03 MB)
IV2-2-33 Povrch krychle, kvádru 3. – 5. ročník Povrch krychle, kvádru (.pdf, 0.03 MB)
IV2-2-34 Bod 3. – 5. ročník Bod (.pdf, 0.04 MB)
IV2-2-35 Rýsování 3. – 5. ročník Rýsování (.pdf, 0.03 MB)
IV2-2-36 Obsah 2 3. – 5. ročník Obsah 2 (.pdf, 0.03 MB)

Copyright © 2023 ZŠ a MŠ Loučany – EU peníze školám