Čeština nás baví – I2-2

Autor: Mgr. Zuzana Koláčková
Soubor k anotaci: Čeština nás baví (.pdf, 0.27 MB)

Materiál obsahuje 36 pracovních listů do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci si procvičují znalosti o větě jednoduché a souvětí, opakují si vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, slovní druhy, využívají znalosti ze slohu (popis, dopis, adresa), využívají znalosti českých pohádek k řešení zadaných úkolů.

Označení Název Ročník Soubor
I2-2-01 Vyjmenovaná slova 1 3. – 5. ročník Vyjmenovaná slova 1 (.pdf, 0.03 MB)
I2-2-02 Vyjmenovaná slova 2 3. – 5. ročník Vyjmenovaná slova 2 (.pdf, 0.04 MB)
I2-2-03 Vyjmenovaná slova 3 3. – 5. ročník Vyjmenovaná slova 3 (.pdf, 0.28 MB)
I2-2-04 Vyjmenovaná slova 4 3. – 5. ročník Vyjmenovaná slova 4 (.pdf, 0.21 MB)
I2-2-05 Vyjmenovaná slova 5 3. – 5. ročník Vyjmenovaná slova 5 (.pdf, 0.04 MB)
I2-2-06 Vyjmenovaná slova 6 3. – 5. ročník Vyjmenovaná slova 6 (.pdf, 0.04 MB)
I2-2-07 Pohádkový kvíz 3. – 5. ročník Pohádkový kvíz (.pdf, 0.04 MB)
I2-2-08 Pohádky B. Němcové 3. – 5. ročník Pohádky B. Němcové (.pdf, 0.05 MB)
I2-2-09 Předložka s, z 3. – 5. ročník Předložka s, z (.pdf, 0.05 MB)
I2-2-10 Předložky a předpony 3. – 5. ročník Předložky a předpony (.pdf, 0.04 MB)
I2-2-11 Rčení 3. – 5. ročník Rčení (.pdf, 0.05 MB)
I2-2-12 Slovesa 3. – 5. ročník Slovesa (.pdf, 0.04 MB)
I2-2-13 Slovní druhy 3. – 5. ročník Slovní druhy (.pdf, 0.04 MB)
I2-2-14 Svět pohádek 3. – 5. ročník Svět pohádek (.pdf, 0.05 MB)
I2-2-15 Znáš dobře pohádky? 3. – 5. ročník Znáš dobře pohádky? (.pdf, 0.05 MB)
I2-2-16 Hrajeme si se slovními druhy 1 3. – 5. ročník Hrajeme si se slovními druhy 1 (.pdf, 0.04 MB)
I2-2-17 Hrajeme si se slovními druhy 2 3. – 5. ročník Hrajeme si se slovními druhy 2 (.pdf, 0.04 MB)
I2-2-18 Procvičujeme rody 3. – 5. ročník Procvičujeme rody (.pdf, 0.05 MB)
I2-2-19 Hrajeme si se slovy 1 3. – 5. ročník Hrajeme si se slovy 1 (.pdf, 0.03 MB)
I2-2-20 Vlastní jména 3. – 5. ročník Vlastní jména (.pdf, 0.03 MB)
I2-2-21 Popis 3. – 5. ročník Popis (.pdf, 0.03 MB)
I2-2-22 Popis osoby 3. – 5. ročník Popis osoby (.pdf, 0.03 MB)
I2-2-23 Popis pracovního postupu 3. – 5. ročník Popis pracovního postupu (.pdf, 0.03 MB)
I2-2-24 Rod střední 3. – 5. ročník Rod střední (.pdf, 0.05 MB)
I2-2-25 Rod mužský 3. – 5. ročník Rod mužský (.pdf, 0.04 MB)
I2-2-26 Rod ženský 3. – 5. ročník Rod ženský (.pdf, 0.04 MB)
I2-2-27 Vzory rodu středního 3. – 5. ročník Vzory rodu středního (.pdf, 0.05 MB)
I2-2-28 Vzory rodu ženského 3. – 5. ročník Vzory rodu ženského (.pdf, 0.04 MB)
I2-2-29 Vzory rodu mužského 3. – 5. ročník Vzory rodu mužského (.pdf, 0.04 MB)
I2-2-30 Přídavná jména 3. – 5. ročník Přídavná jména (.pdf, 0.05 MB)
I2-2-31 Vyjmenovaná slova 7 3. – 5. ročník Vyjmenovaná slova 7 (.pdf, 0.03 MB)
I2-2-32 Shoda přísudku s podmětem 3. – 5. ročník Shoda přísudku s podmětem (.pdf, 0.04 MB)
I2-2-33 Shoda přísudku s podmětem 2 3. – 5. ročník Shoda přísudku s podmětem 2 (.pdf, 0.05 MB)
I2-2-34 Věta jednoduchá a souvětí 3. – 5. ročník Věta jednoduchá a souvětí (.pdf, 0.05 MB)
I2-2-35 Nauka o slově 3. – 5. ročník Nauka o slově (.pdf, 0.05 MB)
I2-2-36 Dopis, adresa 3. – 5. ročník Dopis, adresa (.pdf, 0.04 MB)

Copyright © 2023 ZŠ a MŠ Loučany – EU peníze školám